Fredag den 19 Februar.

Begge klassene.

Det viste seg det at oppkoblingen og bruken av TelldusStickNet både var noe mer komplisert og at dette også var et mer avansert system enn det som vi kanskje hadde regnet med.

Da har vi to muligheter. Enten så kan vi si at nei dette blir alt for komplisert, dette må vi bare gi opp, eller så må vi ta i bruk en arbeidsmetode som medfører at vi som klasse og i fellesskap kan løse forholdvis store og kompliserte problemstillinger.

Denne arbeidsmåten bruker man spesielt i forbindelse med utvikling av programvare og datasystemer. Da kaller vi denne metoden for «algoritmisk tenkning». Her har vi en webside og en video hos NDLA som forteller litt om dette:

Når vi jobber med komplisert teknologi så bruker man ofte mye av de samme prinsippene.

Man kan vel si det slik at «algoritmisk tenkning» går ut på å dele et stor komplisert oppgave opp i mange forholdsvis mindre oppgaver som så løses hver for seg. Når man har løst disse «små problemene» hver for seg, så setter man sammen «alle de små løsningene» til en helhet som fungerer. Vi kan vel si at vi jobber ut i fra en slags «kakeoppskrift».

Steg 0. Drivspenning og Internett. Det er nødvendig å koble opp TellStickNet mot Internett og den behøver drivspenning. Dette løste vi forrige gang ved å hente drivspenning og delt internett fra PC. Dette viste seg å fungere meget bra.

Steg 1. E-Mail kontoer. Det viste seg så at hver Tellsticknet enhet må registreres på et navn og en e-mail som blir eier av enheten. Den vil da i utgangspunktet bare være tilgjengelig for den ene eleven som er eier. Men vi er 2 klasser og nesten 30 elever. Det er nødvendig å registrere enhetene på skolen som eier og med e-mail adresser som alle kan bruke. Dette er nå utført av meg som faglærer.

Steg 2. Styring fra PC. Den første enkle funksjonen som vi kanskje kan ta utgangspunkt i, det er å styre en 230V bryterfunksjon fra  Internet og ved hjelp av PC. Vi går i gang med og får til bare dette. Når vi har fått til dette så går vi i gang med neste steg.  Det står beskrevet i brukermaunalen hvordan dette gjøres og vi må sørge for at alle får til det.

Steg 3. Styring fra mobiltelefon. Det skal også være mulig å styre bryterne via mobiltelefon og bruk av en App. Vi følger oppskriften i brukeranualen og forsøker å få til dette.

Steg 4. Styring fra lokal fjernkontroll. Det finnes også en lokal fjernkontroll. Vi kan også ta i bruk brukermanualen for å finne ut hvordan denne fungerer.

Steg 5. Vi får se .. Etter hvert så skal vi forsøke å komme fram til at alle ting skal fungere.

Om oppgaven:

Vi skal forsøke å jobbe strukturert og systematisk i forhold til en komplisert og sammansatt oppgave der vi ikke helt kjenner sluttresultatet. Dette har nok en del å gjøre med det som man kaller for «dybdelæring», «..og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre

Edit:

Det viste seg at alle «TellStickNet-enhetene» og alt det utstyret fungerte slik som det skulle og at dagsprogrammet ble gjennomført slik som planlagt i begge klassene.  Dette gjør det jo forholdsvis enkelt å skrive rapport, på et litt senere tidspunkt ved at planen ble gjennomført nokså eksakt slik som planlagt. Det var en del elever som manglet i B-Klassen slik at det vil være nødvendig med litt repetisjon.