Fredag den 26 Mars

A-Klassen

Vi ble litt forsinket forrige gang, dels på grunn av litt tekniske problemer og dels på grunn av en del tidligere fravær slik at vi måtte repitere tidligere gjennomgått lærestoff. I dag så skal vi forsøke å bli ferdige med praksisdelen av læringsoppdrag 3 som handler om «Smarthus».

Forige gang så fikk vi konfigurert og prøvd ut Tellsticknet gateway, og vi var i stand til å styre to stk brytere fra en lokal fjernkontroll, fra PC og fra mobiltelefon. Det finnes 2 komponenter som vi ikke har tatt i bruk ennå, og de kan vi fortsette med å ta i bruk, nå i dag. Vi hadde også noe fravære forrige gang, slik at de som ikke var der kan få hjelp av de andre elevene til å forstå den øvelsen som ble gjennomført forrige gang.

Her er leverandørens dokumentasjon:

Så kan vi fortsette:

Steg 5 – Styring av dimmer. Det finnes også en dimmer i kittet. En dimmer er en bryter som ikke bare kan slås av og på. Den kan også brukes til å øke eller minke mengden av strøm som går gjennom kretsen «analogt» eller «trinnløst», slik at vi kan «dimme lystet». Koble opp dimmeren og få den til å fungere.

Steg 6. Oppkobling av dørsensor. Da er det bare en komponent til i kittet, og det er en dørsensor. Koble opp dørsensoren og få også denne til å fungere.

Steg 7. Videre utprøving. Når dere har fått alle komponentene til å fungere, så kan vi bruke litt tid på å eksperimentere og prøve ut tingene.

Dokumentasjon. Det er jo et mål i læreplanen at vi skal kunne planlegge, produsere, dokumentere og reflektere over egen læring, slik at vi «lærer oss å lære» og oppnår en viss form for selvstendighet i læringsprosessen. På denne måten så skal det også oppstå en viss form for «dybdelæring«.

Vi har allerede utarbeidet en plan som de fleste har levert inn. Det behøves vel også en form for dokumentasjon, i forhold til det som vi produserte, som viser at vi har forstått og lært, i forhold til det vi holdt på med. Ettersom dette drier seg om forholdsvis komplisert teknologi, så tror jeg at det kan passe å utarbeide et spørsmålsark om virkemåte, som dere så kan arbeide med i fellesskap Hvis det skulle være behov for det så kan vi også gjennomgå lærestoffet på tavlen i regi av elever og/eller lærer.

Dette blir da den dokumentasjonsn som vi utarbeider til læringsoppdraget:

  • En plan (Levert.)
  • Spørsmål om teknisk virkemåte.
  • En logg over gjennomførte aktiviteter.
  • Tanker om egen læring.

Det lages 3 separate innleveringer. Plan og spørsmål om virkemåte levers hver for seg. Logg og tanker om egen læring leveres samlet.

Når vi har fått til dette læringsoppdraget så er vi klar for neste læringsoppdrag, som handler om «Robotarm» og «Robotbil».