Fredag den 26 Mars

B-Klassen.

Vi er eksakt i rute etter framdrifsplanen. Det betyr at vi bare har igjen dokumentasjon:

  • Gå igjennom og utarbeide forklaring på virkemåte (Spørsmål og svar.)
  • Utarbeidelse av arbeidslogg med egenvurdering/reflekson over egen læring