Fredag den 16 April

A og B-Klassen

På grunn av hjemmeundervisning, så ble prosjektene våre satt på pause, i alle fall denne ene dagen. Vi kan jo jobbe videre med dem når vi er på skolen. På den annen side så står vi «litt til rest» i forhold til læreplanen i forhold til det som går på «analoge målinger ved hjelp av mikrokontroller». Derfor så passer det veldig bra å gjennomføre dette som «simulert modell», nå i dag.

Arduino med analog temperatursensor

  • Ved «veldig lav» temperatur skal ingen av LED’ene lyse.
  • Ved lav temperatur skal bare grønn LED lyse.
  • Ved middels temperatur skal grønn og gul LED lyse
  • Ved høy temperatur skal alle 3 LED’ene lyse.

Dere skal gjennomføre oppgaven som simulert modell vha Tinkercad. Så skal dere utarbeide en liten rapport der dere legger kopi av eget skjermbilde og egen programkode og en liten beskrivelse av virkemåte.

Oppgaven levers inn og er med på sen samlede vurderingen av karakter for faget.