Mandag den 19 April

A-Klassen

Inndeling i grupper:

  • Robotarm 1: Mads – Trym – Thor.
  • Robotarm 2: Oskar – Kjetil – Zaid
  • Robotbil 1: Yonas – Fami – Joakim
  • Robotbil 2: Emil – Jonas – Leon
  • Programmering i C++ : Cristie – Loke – Kevin

Siste gruppe må eventuelt være litt «selvgående» men vi har litt «undervisningopplegg» for det.

«Alle» behøver først å levere inn en plan som minimum må inneholde:

  • Hvem man skal jobbe sammen med.
  • En kort beskrivelse av jobben.
  • En risikovurdering.
  • Oversikt over tegninger og dokumentasjon.
  • En estimert framdriftsplan.