Tirsdag den 20 April

B-Klassen-Hjemmeundervisning

Forrige gang så lærte vi å programmere Arduino med en elektronisk temperatursensor. Vi kunne lese ut temperaturen via seriekommunikasjon og så var det 3 forskjellige lysdioder som ble tent ved forskjellige temperaturnivåer. (Grønn-Gul-Rød)

Nå skal vi forsøke oss litt på det som heter «dybdelæring«, dvs å bruke det vi har lært tidligere i en ny og ukjent situasjon. (På godt norsk: «Lære å tenke sjæl».)

En termostat er en temperaturstyrt bryter. Termostaten brukes til å styre oppvarmingen i bygninger og den brukes også til å starte og stoppe varmepumper. For at termostaten ikke skal få for mange inn og utkoblinger, slik at det tekniske anlegget ikke blir slitt ut for tidlig, så er det vanlig å la termostaten koble inn og ut ved forskjellige temperaturer,

Du skal bruke eksemplet fra forrige gang, og det du lærte forrige gang til å utvikle din egen termostat. I første omgang så kan dette gjøres som simulert modell.

Du skal utvikle en elektrisk styrt bryter eller en termostat som skal kunne brukes til å starte og stoppe en varmepumpe. Termostaten skal starte varmepumpa når det er kaldt i rommet. Vi setter denne grensen til 20 grader Celcius. Når det har blitt varmt i rommet så akal varmepumpen stanse. Vi setter denne temperaturen til 24 grader celsius.

Med andre ord: En elektronisk styrt bryter som kobler inn på 20 C og ut på 24 C.

Kan dere få til dette?

Edit:

Det viste seg at de fleste eller i alle fall noen fikk til denne løsningen med med ett enkelt unntak.

Det ble laget en termostatfunksjon, men denne koblet ut og inn ved den samme temperatur. Dette vil gi veldig mange ut og innkoblinger slik at dette ikke vil fungere i praksis.

Vi må se på den løsningen vi har fått laget, og så må vi jobbe litt med å finne en løsning for programmet som medfører at termostaten kobler ut og inn ved forskjellige temperaturer.

Den skal koble inn ved 20 grader og koble ut ved 24 grader.