Fredag den 23 April

A og B Klassen

Begge klassene var på skolen og jobbet videre med «stort læringsoppdrag».