Mandag den 26 April

A-Klassen – Hjemmeundervisning

Forrige mandag ogfredag så var vi på skolen og da jobbet vi med prosjektene våre. Sist fredag så var vi hjemme og da jobbet vi med en simularingsoppgave som gikk ut på å bruke en temperatursensor på en slik måte at vi kunne tenne og slukke 3 forskjellige lysdioder på 3 forskjellige temperaturnivåer. Vi jobbet med denne oppgaven.

Nå skal vi forsøke oss litt på det som heter «dybdelæring«, dvs å bruke det vi har lært tidligere i en ny og ukjent situasjon. (På godt norsk: «Lære å tenke sjæl».)

En termostat er en temperaturstyrt bryter. Termostaten brukes til å styre oppvarmingen i bygninger og den brukes også til å starte og stoppe varmepumper. For at termostaten ikke skal få for mange inn og utkoblinger, slik at det tekniske anlegget ikke blir slitt ut for tidlig, så er det vanlig å la termostaten koble inn og ut ved forskjellige temperaturer,

Du skal bruke eksemplet fra forrige gang, og det du lærte forrige gang til å utvikle din egen termostat. I første omgang så kan dette gjøres som simulert modell.

Du skal utvikle en elektrisk styrt bryter eller en termostat som skal kunne brukes til å starte og stoppe en varmepumpe eller en varmeovn. Termostaten skal starte varmepumpa eller varmeovnen når det er kaldt i rommet. Vi setter denne grensen til 20 grader Celcius. Når det har blitt varmt i rommet så akal varmepumpen stanse. Vi setter denne temperaturen til 24 grader celsius.

Med andre ord: En elektronisk styrt bryter som kobler inn på 20 C og ut på 24 C.

Forrige gang så styrte vi bare en diode på og av. Her er en tegning som viser hvordan vi kan ta styresignalet fra an diode og også styre et rele. Grunnen til at releet står «opp ned» er

Note: Foreløpig så er det 0 elever som har fått til denne oppgaven. Hvem vil være først til å få til denne oppgaven? (Det som ingen så langt har fått til er å styre varmepumpen/varmeovnen av og på ved forskjellige temperaturer.

*******

Når vi har hjemmeundervisning, så jobber vi på en kanskje litt tradisjonell måte, der vi gjennomgår lærestoffet i fellesskap.

I forbindelse med de litt større læringsoppdragene som vi gjennomfører mot slutten av skoleåret så jobber vi på en litt annen måte. Dette skal vi snakke om senere, men hvis det er noen som har interesse av å kikke på dette, så ligger det litt forklaring her.