Tirsdag den 04 Mai

I går så lærte vi å utarbeide programmer som kan brukes til å lese inn data, utføre beregninger og skrive ut data. I dag så skal vi lære litt om kryptering og vi skal også lære utarbeide et program som kan kryptere og dekryptere data, dvs tekststrenger.

Når denne posten skrives så er det fortsatt litt uklart hvordan dagsprogrammet blir, og hvor mange timer vi kan sette av, men i alle fall så kan vi starte opp vedrørende dette tamaet og så gjennomføre det restrende senere «ved tid og anledning».

Det vil jo ellers være litt forkskjell på hva slags fag og yrke man er i, i forhold til hvor mye av «det tekniske» man behøver å kjenne til. For de som skal arbeide innenfor elektrofagene så er det sannsynligvis en fordel å kjenne til litt av «det tekniske» bak kryptering for datamaskiner og Internett.

Link til webside som handler om kryptering.