Tirsdag den 18 mai

Status for begge klasser er fortsatt slik:

Vi har nå i gang 3 forskjellige prosjekter og læringsoppdrag.

Hovedprosjekt: Læringsoppdrag med robot, robotbil, programmering i C++, varmepumpe, 3D printing. Vi holder på med dette.

Ekstra prosjekt som følge av Korona: Utvikling av termostat for styring av varmepumpe eller varmeovn. Vi mangler litt på å få ferdig programmeringen.

Ekstra prosjekt som følge av sikkerhetsuke. Programmering av program for kryptering i C++. Alle fikk til det første programmet med innlesing og utlesing i data og utregning ut i fra Ohms lov på tre forskjellige måter ved hjelp av C og C++.

A og B-Klassen: VI ble enige om at det passet best å jobbe med hovedprosjektet på skolen, og så heller jobbe med de to andre prosjektene når vi har hjemmeundervisning ifbm korona

B-Klassen

Vi gjennomførte utprøvingen av et program skrevet i C++ som kunne kryptere.

Dessuten så begynte vi å se litt på websiden om kryptering og vi gjorde ferdig de tre første spørsmålene om kryptering.