Fredag den 19 August

Planlagt(A-Klassen):

  • Litt repetisjon.
  • Eventuelt litt om 3-fase motoren.
  • Eventuelt oppgaver om 3-fase motoren.
  • Gjøre ferdig tegninger og koblingsskjema for dreieretningsvender med ekstra start/stopp-funksjon.
  • Hvilken PLS bør vi begynne med? Er alle godt kjent med Omron og Sysmac, eller bør vi starte enklere?
  • Planlegging og prosjektering av fordelingsskap og maskintavler.
    (Må være nøyaktige med tegninger og mål.)

Gjennomført(A-klassen):

  • Det viste seg at det trådløse nettet ikke virket slik at vi ikke kom ut på nett.
  • Vi jobbet i stedet med å prosjektere og planlegge nye maskintavler.