Mandag den 13 September

Vi jobbet med praksis med å få installert alle maskintavlene og å få sluttført motorstyringene.