Tirsdag den 14 September

Vi ser litt på kapittel 1 Motørhåndboka, Eventuelt også på kapittel 2, hvis det blir tid.

Så viderefører vi arbeidet med maskintavlene og motorstyringene på verkstedet.