Fredag den 17 September

Først så gikk vi gjennom læreplanen og fant ut at ganske mange av målene var «tverrfaglige». Vi diskuterte også gjennomføring og status.

Vi jobbet så med teori rundt kapittel 2 i Montørhåndboka og fordelingssystemer, og så gjennomgikk vi et spørsmålsark i forhold til dette.

Vi legger også ut spørsmålsark for neste kapittel som handler om jording, nå i dag, slik at dere kan kikke litt på det. (Se vedlegg.)