Mandag den 20 September

A-Klassen

Vi gjør opp status når vi starter på ettermiddagen.

Hvis det passer best å fortsette med å sluttføre prosjektene på veggen, da  gjør vi det.

Vi holder nå ellers på med å gå gjennom prinsippene rundt jording. Vi har også begynt på en «helhetlig og tverrfaglig repetisjon» av prinsippene rundt regulering og instrumentering i forhold til reguleringssløyfer.