Fredag den 24 September

A-Klassen

  • Litt om eksamen vår 2020
  • Planlegging av nytt PLS basert læringsoppdrag. Det 4’de skapet? Med 2 frekvensomformere og to motorer? Eventuelt finne en skapdør med ferdig utfelling?
  • Oppdatering av program for Omron PLS.
  • Bære kabelgater i kjelleren.
  • Litt om «Cyber security»? (Videre gjennomføring i neste uke?)

***Gjennomført***

  • Deler av eksamensoppgaven ble gjennomgått.
  • Ny utgave av Sysmac ble installert.
  • Det ble ikke tid til å bære ned kabelgater.