Mandag den 27 September

Vi kan diskutere hvilke aktiviteter vi går i gang med og detaljene rundt. (Det som gir best mulig læring.)

  • Læringsoppdrag, teori: Detaljløsning i forhold til oppgave i regulering av differensialtrykk med regulator og PLS. Blokkstruktur for program pluss plan for praktisk oppkobling med 4-leder.
  • Gjennomgang av «standard funksjoner» og teori omkring PLS. (Utdelte videoer viste seg å være kanskje ikke så veldig bra.)
  • Læringsoppdrag: Utarbeide PLS basert sekvensstyring med frekvensomformer. Styre rotasjonsretningen til to motorer i sekvens. Innebygd sikkerhetsbryter.
  • Bære ned kabelgater.
  • «Cyber security» i morgen?

***Gjennomføring***

  • Læringsoppdrag omkring regulering av differensialtrykk utsettes litt.
  • Læringsoppdrag omkring PLS basert sekvensstyring påbegynnes i morgen.
  • Kabelgater båret ned.
  • Vi gikk gjennom en del generelt stoff omring PLS og startet opp med bruke Omron Sysmac.