Tirsdag den 28 September

A Klassen – Del 1.

Vi starter opp med å utarbeide arrangementstegning for nytt praktisk læringsoppdrag «sekvensstyring av to stk pariserhjul», se vedlegg. Vi bør komme så langt med planlegging av dette læringsoppdraget at praksis kan påbegynnes i morgen.

Aktuelle læringsmål:

  • Generelle prinsipper for PLS programmering som går på tvers av modeller og fabrikat.
  • Sekvensstyring som også brukes til mye annet for eksempel styring av roboter.
  • Virkemåte og bruk av frekvensomformere.
  • Litt om turtallsstyring/regulering.
  • Dokumentasjon.
  • Risikovurdering.
  • Læringsoppdrag-Pariserhjul

Del 2Oppstart av læringstema «nettverkskommunikasjon og «Cyber Security».

Læreplanen har to mål som har en ganske generell utforming:

  • Anvende ulike elektroniske kommunikasjonssystemer i automatiserte anlegg
  • Vurdere datasikkerhet i automatiserte anlegg

Tidligere så var dette med datakommunikasjon og sikkerhet i forhold til automatiserte systemer kanskje ikke et veldig viktig tema. I dag så blir det mer og mer vanlig at automatiserte systemer og Intelligente bygninger blir koblet opp mot Internett. I dag så har dette blitt til et meget sentralt og viktig tema, både i forhold til automatiserte systemer og i forhold til bygninger Et kjent eksempel på hacking av en industrivirksomhet er hackerangrepet mot Norsk Hydro i 2019.

 

Over: Fra forberedelse til eksamen våren 2020 og våren 2021.

Det er litt opp til dere som elever hvor dypt dere ønsker at vi skal gå, og hvor mye dere ønsker at vi skal lære i forhold til dette temaet. Når man kobler et automatisert anlegg eller en intelligent bygning til Internett, så kan angrepene mot bygningen eller det automatiserte systemet starte nesten umiddelbart. Det vil sånn sett være en stor fordel eller nesten en nødvendighet å vite hvordan disse angrepene skjer, og hvordan vi kan beskytte oss mot disse angrepene.

Vi vil kunne bruke flere forskjellige fagressurser og lærekilder, to av dem er «HackerHighschool» og Cisco Networking Academy

Skal vi få til å lære oss noe av dette stoffet med noen særlig grad av dybde, så må vi sette opp vår egen teslab. Det kan vi kanskje gå i gang med nå i dag.

***Gjennomføring***

Spørsmålsark ikke gjennomført. Resten gjennomført.