Onsdag den 29 September

B klassen

 • Cyber Security – Litt repetisjon omkring læreplanmål og eksamen.
 • Forklare sammenheng mellom teknologi og sikkerhet.
 • Eksempler: Norsk Hydro 2019, amerikansk system for distribusjon av olje og kjøttindustri. Ukrainas strømforsyning 2016.
 • Video med litt forklaring om nettverk
 • MAC adresser og IP adresser.
 • Globale og lokale Ip adresser.
 • Koble opp to stk PC’er med adresse 10.0.0.1 og 10.0.0.2 via krysset kabel og pinge hverandre vha Cisco simulator.
 • Koble opp to stk PC’er med adresse 10.0.0.1 og 10.0.0.2 via switch og pinge hverandre vha simulator. Eventuelt også sette opp en server.
 • Koble sammen to stk virkelige PC vha krysset kabel og forsøke å pinge hverandre. Notere ned de statiske adressene som var der fra før for PLS programmering.
 • Teori rundt et vanlig hjemmedatanettverk. NAT router – Switch – kablet og trådløst nett.
 • Forklare DHCP og DNS.
 • Koble opp et lokalnettverk i klasserommet.
 • Pinge hverandre. Forsøke med manuell og så automatisk konfigurering av nettverk.
 • Gå igjennom eksemplene/kommandoene i Hacker Highschool – Kurshefte 2.
 • Teste ut kommandoer. Bruke traceroute. Finne rute til EL3.NO og VG.NO og finne ut hvor serveren har geografisk plassering. Går nettverkstrafikken via utlandet?
 • Se på hva som kjører på egen PC vha tcpview og process explorer
 • The Cyber Kill Chain
 • Eventuelt serere: Sette opp servere på egne PC’er og å besøke hverandre. Eventuelt opplæring i Linux og Raspberry PI. Fjernstyring av Linux servere i nettskyen.
 • Sørge for at brannmuer er slått på og ip adresse er satt tilbake til opprinnelig konfig.
 • Spørsmaal om testnettverk 1

***Gjennomføring****

Slik som planlagt minus de 5 siste punktene. Firewall slått på. Spørsmålsark ikke delt ut eller besvart. Kurshefte 2 ble heller ikke gjennomgått.