Mandag den 19 September

Sist fredag så gikk vi i gang med læringsoppdraget «Dreieretningsvender med PLS». 2-3 arbeidsgrupper har fått tingene til å fungere. 3 har levert inn dokumentasjon.

Vi har jobber med spørsmålsark om Automatsikringen og Asynkronmotoren. Vi mangler flere komponenter, slik som Kontaktoren, Motorvernet og PLS.

Hva med frekvensomformeren og strømforsyningen?

Vi får diskutere litt hvordan vi bruker dagen på en best mulig måte og hvordan det passer å kombinere teori og praksis.