Fredag den 16 September

I dag så skal vi jobbe med et læringsoppdrag som går ut på å bygge en dreieretningsvender som er styrt veg hjelp av PLS.

Her er en beskrivelse av en tidligere gjennomføring av et slikt prosjekt. Denne gangen så forenkler vi litt for å oppnå en hurtigere framdrift og «riktig fokus». Detaljer rundt «fagmessig utførelse» tones ned denne gangen og vektlegges mer i forbindelse med senere læringsoppdrag.

Her litt lærestoff om PLS for den som behøver det.

Det vi har fokus på denne gangen, det er:

  • Å forstå «til bunns» hvordan alle komponentene fungerer.
  • Å forstå hvordan man tegner koblingsskjema og gjør dette om til en virkelig installasjon.
  • Grunnleggende om hvordan man bruker og programmerer en PLS.
  • Systemforståelse – Å forstå hvordan alle komponentene fungerer til sammen, som et system.
  • Dybdelæring.  Å lære å «tenke» som en automatiker.
  • Litt senere så skal vi også se at den samme fysiske oppkoblingen kan brukes til mange forskjellige styringer (Start og stopp av to motorer, sekvensstyring mm.)
  • I senere læringsoppdrag så skal vi også lære å bygge «virkelige maskintavler«.

Vi hadde også litt om regelverket