Torsdag den 15 September

Vi var i gang med å gå gjennom teorien rundt asynkronmotoren. Hva er status rundt gjennomarbeidelsen av stoffet innleveringen av oppgavearket?

Første steg i vår kompetanseoppbygging er jo en grundig forståelse av dreieretningsvenderen og alle de komponentene som hører med: Automatsikringen, kontaktoren, motorvernet og asynkronmotoren. Vi har gjennomarbeidet spørsmålsarkene for automatsikringen og kanskje asynkronmotoren men ikke kontaktoren og motorvernet.

Kan vi holdekretsen og dreieretningsvenderen godt nok?

På et litt senere tidspunkt, eller når dere måtte ønske det, så kan vi starte opp med reguleringsteknikk og litt mer om PLS.

Hva med frekvensomformeren? (Det viste seg at noe teori var gjennomgått.)

Når er vi klar for en prøve i temaet dreieretningsvender med tilhørende komponenter?

Administrativt: Tillitsmann – Rosenberg – Foreldremøte – Grunnleggende IKT

Litt om datasikkerhet og phishing?