Tirsdag den 13 September

Hvor vi fortsetter denne dagen det kommer litt an på hvor langt dere har kommet i stoffet siden sist. I alle tilfeller så kan vi jo se litt nærmere på bruken av programmet fra diagrams.net. Dette er svært godt egnet til å tegne nettverkstopologier og en del andre tegneoppgaver. Dessverre så forsvant lyden når jeg skulle redigere videoen. Det som jeg hadde glemt forrige gangen vi forsøkte å ta i bruk dette programmet, det var å bruke shift tasten når vi skulle tegne linjer.

Det er også noen administrative oppgaver som vi må huske.

Passer det med noe teori om frekvensomformeren, om PLS programmering eller om Reguleringsteknikk? Asynkronmotoren? Holdekretsen? Alle temaene skal gjennomgås og etter hvert kunnes, men det er godt mulig å velge rekkefølgen. Noe av det viktigste innenfor automatisering er dette med «dybdelæring» og å forstå hvordan «alle tingene enger sammen».

Vi jobbet litt med tegnigner for nettverkstopoogi og laget en slik:

Ti sist så gjennomgikk vi litt om asynkronmotoren. Vi la også ut spørsmålsark om asynkronmotoren.

Asynkronmotoren