Torsdag den 22 September

Vi gikk gjennom listen for utplassering. Elevene diskuterere eventuelt bytte mellom hverandre.

Faglærer sender informasjon ut til bedriftene.

Så var det skriving av rapport. Både de som er utplassert i bedrift og de som har praksis på skole skal skrive rapport.

Rapport.

Logg.

  • Hvem jobbet du sammen med?
  • Hva jobbet du med?

Refleksjon.

  • Presentasjon av bedrift.
  • Presentasjon av teknoligi.
  • Hva fungerte bra / litt mindre bra?
  • Hva lærte du?
  • Innholdet kan varieres litt og tilpasses dine interesser og erfaringer.

Første forslag til rapport fra faglærer. Norsklærer har siste ord rundt utforming og innhold.

Vurdering:

  • Innlevering
  • Presentasjon for de andre elevene.
  • Rapporten teller med for karakter i Norsk og YFF

Eksempler på arbeidstøy:

Kjeledress i bomull er forholdvis flammesikker. Hvis dere finner tilsvarende i delt utgave, jakke og buse så kan den være noe mer behagelig å ha på. For sko så er det litt viktig å prøve dem, at de ikke er alt for «stive» slik at de vil være vonde å gå i.