Mandag den 26 September

Uke 39 er en utplasseringsuke, men noen av dere har YFF på skolen. For de av dere som er på skolen så kan dere velge litt selv hva slags faginnhold dere ønsker å jobbe med. Noe av forskjellen med «vanlig undervisning» og YFF, det vil være at dere kan jobbe litt mer selvstendig, og at dere i forholdsvis større grad kan velge innholdet selv. Det går an å få hjelp, i forhold til læringsoppdragene, men først må man forsøke å få til tingene på egen hånd.

Husk også: Fravær og neste gangs utplassering

Alternativer:

A. Repetisjon av vanskelig lærestoff

Er det noe av det ærestoffet som vi har hatt fram til nå som du/dere ønsker en repetisjon av ?

Litt mer praksis og utdypende forklaringer?

B. Feilsøking og reparasjon av 2 stk verkstedmaskiner.

Eier/bruker av maskinene sier at «de fungerer ikke», men det er ikke kjent, på hvilken måte de ikke fungerer, eller hva feilen består i. Læringsoppdraget består i å feilsøke maskinene, å utføre reparasjon og å dokumentere den reparasjonen som er gjort.

Vanskelighetsgrad: Sannsynligvis enkel.

C. Cyber Security for automatiserte anlegg.

Automatiserte anlegg er i dag ofte koblet opp mot Internett og de kan være utsatt for at hackere går inn på anleggene og overtar kontroll og/eller ødelegger anleggene. Vi setter opp et kommunikasjonsanlegg og ser litt nærmere på hvordan slike angrep kan skje og hvordan de kan forebygges.

Vi kan jobbe ved hjelp av gamle PC’er som vi installerer Linux på, vha Raspberry PI, eller ved hjelp av de PC’ene som dere har, pluss kanskje noen PLS.

Her er noe fagstoff som vi kan benytte oss av.

Vanskelighetsgrad: Valgfritt – Fra ganske enkel til litt vanskelig.

D: Styring av to stk karuseller – Sekvensstyring.

To stk karuseller skal rotere på denne måten:

  1. Begge roterer mot klokka. 1 min.
  2. Venstre roterer mot klokka. Høyre roterer med klokka. 1 min.
  3. Begge roterer med klokka. 1 min.
  4. Høyre roterer med klokka. Venstre roterer mot klokka. 1 min.
  5. så starter sekvens 1 om igjen og det hele kjører til vi trykker på stopp-knapp.

Teknisk sett så kan dette læringsoppdraget løses på forskjellig måte. En måte er ved å bruke PLS og to frekvensomformere.

Vanskelighetsgrad: Litt vanskelig.

E: Elektropneumatikk – Sekvensstyring.

Vi har et par elektropneumatiske maskiner som ikke har vært i bruk på et stykke tid. Disse kunne med fordel ha blitt satt i stand og dokumentert.

Vanskelighetsgrad: Litt vanskeligere.

F: Finne på selv.

Har dere noen andre ideer eller forslag?

I så fall må vi bli enig om gjennomføring og dokumentering.