Tirsdag den 27 September

Valget av aktivitet for denne YFF perioden falt på «Cyber Securtity for operasjonell teknologi» eller med andre ord en del av sikkerheten for automatiserte systemer. Det har i løpet av den senere tid vært gjennomført mange cyber angrep mot industri, sykehus og ulike samfunnsfunksjoner, inklusive også det norske Stortinget.

Et eksempel på et cyberangrep som rammet en Industribedrift, er angrepet mot Norsk Hydro i 2019. Slike angrep blir ofte holdt hemmelig, men Norsk Hydro ga ut en god del informasjon om det som skjedde:

Angrep mot Norsk Hydro 19 Mars 2019

For å forså hvordan slike angrep gjennomføres og også hvordan man forebygger slike angrep, så må man kunne litt om nettverksteknologi og nettverkssystemer.

Kommunikasjon og nettverk

Vi kan kikke litt inn på noe av denne teorien, og så kan vi bygge opp og teste ut et nettverk ved hjelp av Raspberry PI og vanlige PC’er.