Torsdag den 27 Oktober

Vi må nå avklare det som går på utplassering. Det må gjøres i dag og i morgen. De som har skaffet selv må skaffe navn på besrift og kontaktperson.

Ellers så er vi i gang med prosjektet vårt, der vi skal gjennomføre design, utvikling og bygging av en maskintable som skal kunne brukes til automatisering av «det aller meste». Det er mulig vi bør begrense oppgaven litt slik at det ikke blir alt for mange inn og utganger å koble opp.

Dette diskuterer og avklarer vi når vi gjennomfører «prosjektmodul 3» som er utarbeidelse av nødvendig elektrisk dokumentasjon. Likt med den mekaniske delen av prosjektet, så anvender vi prinsipper for kvalitetsstyring og bygger likt slik at vi ender opp med «klassens felles løsning». Dette bør effektivisere arbeidet og forenkle prosjektet i ganske stor grad.

Mulig «kapasitet» for inn og utganger pr maskintavle:

  • 2 stk trefasemotorer via frekvensomformer.
  • 2 stk forholdvis høye 2-3 fase belastninger via kontaktor.
  • 6 stk mindre belastninnger via PLS releutgang.
  • 2 stk analoge utganger.
  • 8 stk digitale innganger.
  • 2 stk analoge innganger.
  • 1 stk kablet tilkobling til datanettverk

Vi må kikke over utstyret vårt for å se om spesifikasjonen over stemmer.

Det er som nevnt mulig at det kan være fornuftig å ikke koble opp alt, men kanskje heller det som vi regner med å bruke, og så legge til rette for at vi kan koble opp det resterende etter behov. Vi kan for eksempel legge til rette for at vi kan styre/regulere en varmepumpe og tilsvarende automatiserte anlegg..

Når vi kommer fram til det utviklingstrinnet at vi skal utvikle eller ta i bruk automatiserte systemer rundt den ferdigbygde tavlen, så vil det kansje være mulig å variere litt mer og å velge litt forskjellige løsninger.

Ellers så har vi akkurat begynt på reguleringsteorien og vi må huske på å utvikle dette videre, slik at vi ser mulighetene for hva masintavlen kan brukes til.