Tirsdag den 25 Oktober

Forrige gang så kom vi veldig godt i gang med den mekaniske byggingen. Zayam og Hassan utarbeidet en løsning som vi kan bruke som felles standard og «klassens løsning. De andre teamene kan utarbeide tegninger og praktisk utførelse som er lik med denne «prototypen».

Vi må nå komme fram til slutføring av modul 2 «Mekanisk produksjon». Vi kan nå også litt etter hvert gå i gang med modul 3, som er «utarbeidelse av koblingsskjema».

Vi kikket litt på det grunnleggende i reguleringsteknikken, forrige gang. Det er mulig vi bør fortsette og gå litt videre reguleringsteknikken, eventuelt at vi lager et spørsmålsark for denne første delen av reguleringsteknikken..

Her er også en liten beskrivelse av det som kanskje kan bli helheten i det tekniske anlegget som vi nå jobber med.

Etter hvert som vi får bygd opp dette nettverket av automatiserte systemer, så kan vi «bygge videre» med et nokså stort antall forskjellige øvelser, prosjekter og læringsoppdrag, som kan dekke inn ganske mange deler av læreplanen.

I dette utviklingsprosjektet så jobber vi også med noe annet, som er ganske viktig, som man kaller for «kvalitetsstyring». Vi underviser ikke dett først og fremst som «fag». Vi bruker heller «kvalitetsstyring» i praksis for å den dokumentasjon og de teknisk/praktiske løsningene som vi kommer fram til blir felles for klassen.

Kvalitetsstyring er kanskje ett av de aller viktigste prinsippene som ligger til grunn for all moderne industri og produksjon. Kvalitetstyring er avgjørende for effektivitet og lønnsomhet og en effektiv produksjon.

Norsk Industri har også utarbeidet et «veikart» der de beskriver hvordan de mener at Norske bedrifter bør beskytte sine automatiserte systemer mot «cyberangrep» gjennom Internett. Vi vil forsøke å sette oss inn i disse problemstillingene også, etter hvert som vi utvikler prosjektet videre.