Fredag den 21 Oktober

Nå er vi godt i gang med «det store prosjektet» som går ut på å bygge en maskintavle ut i fra «industristandard». I løpet av denne dagen så er vi forhåpentligvis ferdig med utarbeidelse av mekaniske tegninger, slik at vi kan gå i gang med «mekanisk produksjonsfase».

Før vi går i gang med «mekanisk produksjon» så bør vi kanskje gjennomføre en individuell gjennomgang med hvert team, slik at vi har full kontroll i forhold til at alle tegninger og alle forberedelser er OK. Da slipper vi å komme ut for den situasjon at utstyr blir ødelagt eller at vi får «dårlig fungerende løsninger».

En annen side ved saken det er at vi foreløpig  mangler en del teori for å kunne forstå helt hvordan en slik «industriell maskintavle» fungerer. Det ville kanskje være interessant å gå i gang med litt av denne teorien, slik at vi får litt innsikt i de oppgavene som denne maskintavlen kan utføre.

Dette er noe av det som skjer utenfor maskintavla, og som vi kanskje bør kjenne til.

Hvis vi skal dele «automatiserte systemer» inn i to hoveddeler, så må vel dette bli «styringsteknikk» og «reguleringsteknikk». De fleste har hatt stryingsteknikk fra før av i VG1, typisk «motorstyringer» og «lysstyring».  Reguleringsteknikk, som på mange måter er «den andre halvparten» av automasjonsfaget er kanskje ikke like godt kjent.