Torsdag den 20 Oktober

Nå er vi i oppstartfasen for «det store utviklingsprosjektet» og her er litt beskrivelse av hvordan vi kan jobbe og organisere læringsaktivitetene i forhold til dette:

For å få til en effektiv prosjektgjennomføring, så skal vi ta i bruk grunnleggende prinsipper for kvalitetsstyring.

Her er også noe beskrivelse hos NDLA

Vi kan starte opp med å jobbe litt videre med «det store prosjektet». Alternativt så har vi også en del teori på vent i forhold til reguleringsteknikken.