Tirsdag den 06 Desember

Reguleringsteknikk:

Vi har nå langt på vei ferdig med å gå gjennom den første del av reguleringsteorien med de 4 filmene og de to spørsmålsarkene. Det kan stadig være tid for oppsummering, spørsmål og oppklaring.

Vi må gjøre klar til prøven torsdag den 15 desember:

Vi må huske på og forstå problemstillingen rundt direktevirkende og en reversvirkende regulator.

En måte å beskrive en direkte og reversvirkende regulator er også som «heat» (varmeovn) og «cool» (nedkjøling).

Her er beskrivelsen av en enkel mekanisk regulering av nivå og beskrivelsen av en reguleringssløyfe.

Det er ellers 2 måter å regulere nivået i en tank på, enten ved hjelp av reguleringsventil eller ved hjelp av frekvensomformer.

Hvilke fordeler og hvilke ulemper er det med de to måtene å regulere nivået på? Hvilken er «moderne» og hvilken er «gammeldags»? Hvorfor?

Vi har også gjort klart et program for en PLS-PID-regulator, der det er mulig å prøve ut P, I og D funksjonen.

Utviklingsprosjekt.

Alle må få den fysiske oppkoblingen ferdig, og så må vi verifisere at dette fungerer.

Når dette er på plass, så kan for eksempel byggeprosjekt 1 være en skjermbasert styring av en dreieretningsvender. Denne dreieretningsvenderen skal så kunne utvikles videre for styring via nettverk og internett, fra mobiltelefon og PC.

Det viktigste nå er ikke bare «å få det til å virke», men kanskje i større grad «å forstå hvordan det virker» slikat vi kan bruke dette eksemplet til nye og mer avanserte løsninger.

Bør vi ellers styre dreieretningsvenderen med kontaktorer eller med frekvensomformer?

Dere vil få utlevert to programmer til å starte med ett for å teste ut den tavla som dere har bygget og ett for å styre en dreieretningsvender enten med frekvensomformer eller med kontaktorer. Vi skal se at vi kan bruke det samme programmet med små tilpasninger.