Onsdag den 22 Februar 2023

Vi avsluttet forrige læringsoppdrag og skrudde ut en av regulatorene.

Vi hentet også ut mesteparten av verktøyet.

Ny nøtt/oppgave:

Vi har koblet opp en reguleringssløyfe som fungerer. Utarbeid tegninger og koblingsskjema som viser hvordan denne reguleringssløyfen kan bygges om til kaskaderegulering.