Tirsdag den 21 Februar 2023

  • Tilbake fra utplassering.
  • Ajourføring av dokumentasjon fra YFF på fredag.
  • Vi avslutter nå det forrige læringsoppdraget.
  • Behov for oppklaring/gjennomgang av lærestoff i forhold til dette læringsoppdraget?
  • Innlevering av dokumentasjon for forrige læringsoppdrag.
  • Igangkjøring av neste store læringsoppdrag.
  • https://el3.no/vg2-auto-eksamen/
  • Demonstrasjon av prototype på verksted.
  • Norsklærer er syk. Kan vi gjennomføre oppgave i Norsk?