Tirsdag den 14 Februar 2023

For de som har YFF på skole: I de to neste dagene så er det viktig å oppdatere loggen og prosjektdokumentasjonen. Loggen skal føres hver dag, og den skal skrives inn i klassenotatboka.

De som har vært ute i bedrift deler av tiden, utarbeider også en kort rapport som kan være peresentasjon av bedriften og bedriftens produkter. Denne legges også inn i klassenotatboka.

Prosjektdokumentasjonen skal gjøres klar for levering som filer. Det vil bli laget en egen opplasting for dette.

For de som jobber med å gjøre ferdig PLs styringen så er det denne dukunetasjonen som skal gjøres ferdig. For de som jobber med reguleringssløyfa, så er det den som skal dokumenteres.

  • Risikovurdering
  • Systembeskrivelse.
  • Brukerveiledning.
  • Arrangementstegning.
  • Styrestrømsskjema.
  • Hovedstrømsskjema.
  • Rekkeklkemmetabell.
  • Eventuelt PLS tilordningliste.
  • Eventuelt PLS program.
  • Eventuelle strømsløyfer for måling og regulering.