Onsdag den 08 Februar 2023

På grunn av litt uventede endringer ifbm utplasseringene så kom vi nå i gang med et ekstra «nytt» læringsoppdrag på skolen. Dette går ut på å sluttføre det læringsoppdraget som vi har jobbet med tidligere.

De som er med i dette nye prosjektet er: Andreas, Nichlas, Lance. (Og senere også Luka og William.)

Denne oppgaven som skal gjennomføres kan oppsummeres slik:

  1. Bygge/sluttføre/dokumentere bygging av skap med PLS, 2 kontaktorer og 2 frekvensomformere.
  2. Utarbeid/dokumenter et program som kan styre en enkel dreieretningsvender fra HMI.
  3. Utarbeid /dokumenter et program som kan styre to forskjellige dreieretningsvendere, en for hver motor.
  4. Utarbeid så en sekvensstyring for styring drift av to stk karuseller som skal fngere slik som beskrevet under:

Styring av to stk karuseller – Sekvensstyring.

To stk karuseller skal rotere på denne måten:

  1. Begge roterer mot klokka. 1 min.
  2. Venstre roterer mot klokka. Høyre roterer med klokka. 1 min.
  3. Begge roterer med klokka. 1 min.
  4. Høyre roterer med klokka. Venstre roterer mot klokka. 1 min.
  5. så starter sekvens 1 om igjen og det hele kjører til vi trykker på stopp-knapp.

Teknisk sett så kan dette læringsoppdraget løses på forskjellig måte. En måte er ved å bruke PLS og to frekvensomformere.

Et sentralt hvedmål i forhold til alle delmålene i automasjonsfaget, det er å oppnå en størst mulig grad av selvstendighet i læringsarbeidet. Man kan på mange måter si at mye handler om å opparbeide selvstandighet og «å lære å lære«. Vi har også kommet fram til vårsemesteret, slik at det er på tide med noen litt vanskeligere oppgaver.