Tirsdag den 07 Februar 2023

Det dukket opp et nytt tema:

Encoderen gir feed back om vinkelposisjon for hver enkelt av de 6 motorene som kontrolerer hver av de 6 aksene.

Det viste seg også at det var litt problemer med å måle kontinuitet og isolasjonsmotstand pluss også kortslutning. Vi fant en vide om dette:

Det dreier seg om 3 forskjellige målinger som alle er resistansmålinger som kan utføres med en type Ohm meter:

  • Måling av kontinuitet i jordleder. (Resistans fra ende til ende i jorlederen.)
  • Måling av isolasjonsmotstand mellom faseleder og jord.
  • Måling for eventuell kortslutning. (Måles mellom faselederne.)