Mandag den 06 Februar 2023-Læringsoppdrag

Det viste seg at valget fant på en reguleringstriner som kan brukes til å byge opp forskjellige utgaver av reguleringssløyfer og styringssystemer. Tranieren ligner litt på en «miniutgave» av en klassisk faprøvestasjon.

Denne traneren kan nok brukes til å bygge opp mange forskjellige reguleringssløyfer og styringssystemer, men det er nok lurt å bygge opp prosjektet «trinn for trinn», slik at vanskelighetsgraden ikke blir alt for høy.

Utviklingstrinn 1 kan for eksempel være slik:

Bygg opp og dokumenter en reguleringssløyfe for nivå med frekvensomformer/motor/pumpe som pådragsorgan. Bruk også en klassisk regulator for reguleringsfunksjonen. Dere kan også bruke en PLS med HMI for å starte og stanse maskinen.

Utvilingstrinn 2 kan for eksempel være slik:

Regulerignssløyfen bygges om slik at vi i stdet for å bruke frevensomformer/motor/pumpe som pådragsogan, så bruke vi heller en reguleringsventil som pådragsorgan.

Utviklingstrinn 3. Vurderes senere.

  • Kaskaderegulering?
  • Regulering med PLS?
  • Fjernstyring fra PC og via Internett?
  • Cyber security for automatiserte systemer?

Vi rekker nok helt sikkert ikke alle disse variantene i løpet av de to ukene, men vi kan jo ha noen ideer å jobbe med senere.

Nedenfor er en beskrivelse av en «klassisk fagprøve». Retninglinjene er ikke lengre formelt gyldige, men de kan kasnkje aliekevell kanskje bidra med en del ideer.