Mandag den 06 Februar 2023

For de som ikke har utplassering i bedrift:

Et sentralt hvedmål i forhold til alle delmålene i automasjonsfaget, det er å oppnå en størst mulig grad av selvstendighet i læringsarbeidet. Man kan på mange måter si at mye handler om å opparbeide selvstandighet og «å lære å lære«. Vi har også kommet fram til vårsemesteret, slik at det er på tide med noen litt vanskeligere oppgaver.

I løpet av de to ukene med «yrkesfaglig fordypning», så skal dere ta utgangspunkt i en «maskin», dere skal dokumentere den, eventulet rette feil, hvis det er nødvendig, og få den til å fungere. Dere skal også presentere maskinen og prosjektet for de andre elevene, når de er tilbake fra utplassering i bedrift.

Planen er å jobbe tverrfaglig med sentrale læreplanmål i forhold til læreplanen for VG2/VG3 automatisering.

Det er et mål å løse mest mulig av oppaven på egen hånd, men før det settes spenning på anlegget, så kreves det alltid en godkjenning av faglærer først, slik at det ikke skjer noen skade på personell eller utstyr.