Fredag den 03 Februar 2023

 • Skjema med utplasseringsdata.
 • Krav til logg. (Hvorfor)
 • Krav til rapport. (Hvorfor)
 • 2 nye plasser.
 • Innleveringsoppgave.

Loggføring:

(Er en del av vurderingen.)

Hvorfor: Læreplanmål å dokumentere eget arbeid.

I loggen så forteller dere læreren hva dere har jobbet med, slik at læreren kan vurdere ut i fra læreplanmål.

Loggen skal inneholde dette:

 • Navn på bedrift.
 • Navn på kontaktperson og den dere har jobbet med.
 • Beskrivelse av gjennomførte arbeidsoppgaver, slik at lærer kan forstå hva dere har gjort.
 • Loggen skal føres hver dag fortløpende på jobb.
 • Når det passer så skal loggen kopieres eller skrives inn i klassenotatboka.
 • For de bedriftene som tillater det, ta gjerne mange bilder, men spør først.

Rapport.

 • En liten presentasjon av bedriften.
 • Fortelle litt om bedriftens produkter.

Å lære eller å bli lært.

Og så har jeg skrevet et lite «notat» om «aktiv læring«.

Kanskje spesielt viktig i forbindelse med utplassering og gjennomføring av læringsoppdrag på skolen.