Tirsdag den 14 Mars 2023

I går så kikket vi litt på PLS og duistribuerte Inn/Ut enheter. Her er en ye bedre figur. Se side 18 i denne informasjonsfolderen.

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=How_can_I_Cybersec

I forbindelse med diskusjon rundt analoge innganger, så dukket det også opp et par interressante spørsmål, som vi bør være gode til å svare på:

  • Hvilke typer resisstive temperaturmålere har vi? (PT-100, PT-1000, Temistor type PTC/NTC.)
  • Hva er et termoelement, og hvilke typer temoelementer har vi?
  • Hva er forskjellen/likheten mellom et aktivt og et passivt måleelement.
  • Hvike fordeler/ulemper har de forskjellige typene temperaturmålere?
  • Hvordan er en typisk måletransmitter bygd opp?
  • Hva er en termostat?