Fredag den 17 Mars 2023

Nå er det jo litt vanskelig å planlegge på grunn av status på verkstedet, men gitt foutsetning at vi skal være nede på teorirommet, så vil det passe å jobbe med lærestoffet «sekvensstyring». Dette er et lærestoff som vi skulle ha gått gjennom uansett.

En ikke har gjennomgått: Telleren. (Mulig case: Styring av ledig plass i parkeringshus.)

Case 1 – Start av 3 motorer: En motor har en stor startstrøm, og vi skal starte opp tre motorter. Når vi trykker på startknapp, så starter en sekvens som starter de 3 motorne. For å dempe startstrømmen, så skal først motor A starte, Etter 10 sek skal motor B starte og etter nye 10 sekunder motor C. Når man trykker på stoppknappen, så skal alle de tre motorne stanse.

Denne kan dere først jobbe med litt selv, og så tar vi et felles løsningforslag på tavlen.

Case 2 – Styring av stor prosessreaktor. Dere skal utarbeide en styring av en stor prosessreaktor som blander 2 kjemiske stoff, rører rundt og så tømmer ut innoldet av tanken. Flere detaljer følger. Flere detaljer følger for spesifikasjon. Vi bruker samme framgangsmåte. Dere jobber først, og så lager vi en felles løsning fra tavlen etterpå.

Det er ikke bare en måte å programmere sekvensstyringer på, men vi skal lære en bestemt metode, som noen ganger kan være litt «tungvint og omstendig» men som kan brukes til å utarbeide alle typer sekvensstyringer, uansett størelse og omfang.

Automatisering/Norsk/Dokumentasjon

Vi skal også kikke på litt kombinert norsk/automasjon/dokumentasjon for hovedprosjektet vårt:

  • Risikovurdering. (Hva kan gå feil, hva kan bli konsekvensene, hvor stor sannsynlighet, hvordan kan vi forebygge.)
  • Systembeskrivelse.
  • Brukerveiledning.
  • Arrangementstegning.
  • Styrestrømsskjema.
  • Hovedstrømsskjema.
  • Rekkeklkemmetabell.
  • PLS tilordningliste.
  • PLS program.
  • Strømsløyfer for måling og regulering.