Torsdag den 27 April 2023

Det var en del feil i forrrige revisjon av programmet, slik som det normalt vil være. (HMI styrte ikke set/reset bits på riktig måte, og oppløsningen var feil på de analoge inn og utgangene.)

Programmet er nå rettet opp for feil, og det kjørte greit ved uttesting.

Nødtopp er foreløpig satt til å være en NO open bryter. Dette er gjort for at det skal være enkelt å teste ut programmet på taineren. Etterpå så må vi endre i programmet slik at vi får tilpasset for en NC nødstoppbryter.

Hvis vi skal oppnå en bedre indikering av de analoge verdiene på HMI’en så vil vi normalt bruke en lineariseringsblokk. Det viktigste er ikke å få tingene til å fungere, men å forstå hvordan tingene fungerer. For at prinsippene for de analoge målesignalene skal bli forstått på en brukbar måte, så utelater vi foreløpig lineraiseringsblokka.

I forbindelse med alarmer så er det vanlig å bruke en «bit» for å huske at alarmen har kommet på slik at man må resette alarmen. Det er mulig vi føyer dette til litt senere. Foreløpig så er det viktige «å forstå hvordan tingene fungerer».

Her er en link til en beskrivelse av lineariseringsblokken. Den kan brukes til å regne om fra for eksempel fra 1-8192 (rådata) til for 0-100 (Presenterte data) Foreløpig så behøver vi ikke å bruke den, vi kan nøye oss med «rådata» fram til at vi har forstått dette godt nok.

Så kan de som eventuelt også ønsker det prøve ut lineariseringsfunksjonen. (Slik at for eksempel 4-20 mA kan perenteres som 0-100%)

Det er ellers kjempeviktig å forstå forskjellen på analog og digital signaloverføring for analoge data. Se figuren og beskrivelsen hos NDLA for beskrivelse av omforming fra analoge til digitale data.

På en PLS så har vi analog til digital omformere (A/D Convertere) på inngangen og digital til analogomformere (D/A Convertere) på utgangene.

Vi fikk laget en ny utgave av programmet som viser analoge verdier fra 0-100. Det er også lagt til kommentarer. Det viste seg at det ikke var nødvendig å bruke lineariseringsblokken. For denne typen PLS så viste det seg at det var mulig å legge inn skaleringen/lineariseringen i hardware konfigureringen.