Tirsdag den 02 Mai 2023

Vi må jobbe videre med å få ferdig trainerne og så må vi begynne å trene på utspørring.

Jeg laget også et nytt løsningforslag for PLS programmet, denne gang også med graf som viser nivået i tanken.

Det viste seg ellers også at på denne typen PLS så var det mulig å «koble opp» de analoge inn og utgangene direkte slik at det ikke var nødvendig å bruke «analoge variabler» eller «tagger».

Det viste seg også å være mulig å legge inn verdier for «skalering» direkte inn i hardware konfigurasjonen, slik at det heller ikke var nødvendig å bruke linerariseringsblokka i ladder programmet.

Programmet ble sånn sett litt «enklere» enn det ville blitt for mange andre typer PLS/HMI.