A-Mandag den 28 august

Vi holder fortsatt på med repeitisjon av grunnleggende teori fra VG1. Spørsmålsarkene er nå lagt ut som innlevering. Det er foreløig ikke satt noen frist. Vi kan også jobbe litt i fellesskap med å finne fram til gode svar, hvis det er behov for det.

Dere kan være med på å bestemme innhold/rekkefølge på innholdet i undervisningen, slik at undervisningen forhåpentligvis ikke blir «kjedelig».

Et par tema som vi også skal begynne å se på er forberdelser til praksis i form av litt om dokumentasjon og måleteknikk.

Vi skal etterhvert/til å begynne med også ta i bruk et ganske enkelt vektorbasert tegneprogram

Aktuelle tegninger vi skal kunne utarbeide:

  • Arrangementstegning.
  • Styrestrømskjema
  • Hovedstrømskjema
  • Rekkeklemmetabell

Et annet tema vi skal «flette inn» etterhvert er det som går på intelleigente bygninger, smarthus og cybersikkerhet.

Ettema som vi også må se litt inn på før praksis med strøm på anleggene, det er det som går på måleteknikk, måling av spenning og strøm og «sluttkontrollmålinger» som kontinuitet i jordleder, kortslutning og overslag til jord.

Vi kan ta en liten diskusjon omkring rekkefølge og hvordan vi organiserer dette.

*******
det ble til at vi åpnet og kikket på skapene, og så gikk vi i gang med å lage arrangementstegniger vha Daw.io. Vi trente spesielt på å tegne i to lag.