B-Tirsdag den 29 august

Vi fulgte litt av det samme opplegget som for B-Klassen fra i går.

Først så tok vi i bruk tegneprogrammet Draw.io og så trente vi på å tegne i flere lag.

Så låste vi opp og kikket på maskintavlene fra forrige klasse/skoleår, og så begynte vi å utarbeide dokumentasjon/arrangementstegning.

For å gjøre klar til å sette på strøm, så trente vi på og gikk gjennom prinsippene for disse målingene:

  • Kontinuitet i jordleder
  • Overlag til jord.
  • Kortslutning.

Vi gjennomførte teori og praksis, litt i dybden, og så var dagen gått.

Spørsmålsark vedrørende komponenter er foreløpig satt på vent, men vi henter dem fram litt senere.