A-B Fredag den 01 September

Litt om cybersecurity:

Oppgaver:

*******

Slik ble dagen faktisk gjennomført.

Del1. Nettvett.

Del 2. Grunnleggende om nettverk og shellkommandoer i Windows, (whoami, ping, tracert, ifconfig.)

Del3. Ghjennomgang av eksisterende maskintavler og jobbe med tegninger av anlegget.