Torsdag den 01 september 22

Vi ble enige om at det mest fornuftige var å starte opp med en dreieretningsvender basert på kontaktorstyring, slik at vi får en oppfriskning av dette stoffet.

Vi koblet opp hovedstrømmen og en av gruppene fikk også testet med 230V 3-fase at hovedstrømkretsen fungerte.

Vi tegnet en arrangementstegning forhånd. Tegningene utarbeides ellers i Knut Aksel sine timer.