Tirsdag den 06 September

Automasjonsfaget er tverrfaglig, slik at det har lett for å være slik at «alt henger sammen med alt». I forbindelse med det første prosjektet vårt så er det lurt å ha en god kontroll over og kunnskap om de komponentene som er i bruk. Innenfor automatisering så behøver vi det som vi kaller for en «systemforståelse», altså hvordan alt fungerer til sammen.

Og så litt om hvordan selve oppkoblingen fungerer:

Vi får se hva status er, og så fortsetter vi vel også med praksis.