Tirsdag den 30 august 22

I dag så installerer vi Visilogic og Unilogic progrsam for programmering av Unitronics PLC.

Vi kan starte opp med å utarbeide et PLS program som kan styre en dreieretningsvender.

Vi kan starte opp med å ta utgangspunkt i en kontaktorstyring for en dreieretningsvender og så endre denne til å bli til et PLS program. Vi behøver bare å bruke de funksjonene som vi allerede har lært: OG, ELLER, IKKE.

Bruk Zeliosoft, utarbeid et slikt program og kjør det ved hjelp av simulatoren.

Husk torsdag: Klassens time og skolekort for han som mangler

Løsningsforslag på program for dreieretningsvender (Hassan-1):