Torsdag den 25 august 22

Forrige gang så begynte vi å se litt på dette med hva en PLS er og hva den kan brukes til.

Et lite problem er at det er 3 elever som har MAC uten Windows. Det er nok helt nødvendig å ha tilgang til en Windows maskin på skolen for å kunne gjennomføre et studie i automatisering.

(Hvis man ikke får med seg teknisk tegning, PLS programmering og robotprogrammering, da mangler man mye av det viktige lærestoffet.)

Vi kan diskutere hvordan vi legger opp læringsaktivitetene i dag. VI kan for eksempel gå litt videre med PLS og så også kombinere dette med å begynne å se litt på reguleringsteknikken.

For alle læringstema, så vil det bli utarbeidet spørsmålsark som oppsummerer de viktigste prinsippene i lærestoffet. Det vil nok være lurt å jobbe grundig med disse spørsmålsarkene.

I morgen: Vi må planlegge en aktivitetsdag.